logo kominictvi  label kominictvi

Starostům obcí

Datum: 5.9.2012
Vážený pane starosto, dovolujeme si upozornit Vás a členy obecního zastupitelstva ve Vaší obci na situaci v kominických službách, která vznikla od 1. 1. 2011, kdy vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tento předpis sice obsahuje v § 3 a 5 ustanovení o odborné způsobilosti osob oprávněných provádět revize a kontroly spalinových cest, vidina snadného a často bezpracného výdělku však přiměla řadu „podnikavců„ k obcházení pravidel zákonného podnikání. Nejčastěji se jedná o tzv. „nájezdové„ firmy, u kterých si majitel živnostenského listu na řemeslnou živnost Kominictví najímá několik osob bez oprávnění ke kominické činnosti a bez nezbytných odborných znalostí, kteří jménem kominické firmy objíždějí republiku a nabízejí nezasvěceným spotřebitelům někdy i se svolením místních samospráv kominické služby. Provádějí je ovšem často neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů, což ve svém důsledku může znamenat riziko jak pro zdraví, tak pro majetek občanů.

Společenstvo kominíků ČR je dobrovolným profesním sdružením založeným v r. 1990 s počtem členů blížícím se v současné době k 800. Máme dlouhodobé praktické zkušenosti s podnikáním v kominickém řemesle, kde nekvalitně provedené práce v rámci poskytované služby mohou vést až k vážným bezpečnostním důsledkům. Velmi často také odpovídáme na dotazy občanů zneklidněných nekvalitně provedenými službami, bohužel ale post faktum, tj. po té, co si vynuceně pustili do domu podobné řemeslníky. Ti často vůbec nevystavují předepsané zprávy o provedených úkonech. Zákazník si – například pro potřeby pojištění musí objednat opakování kontroly  kvalifikovaným odborníkem.

Jelikož soudní znalci v oboru Kominictví, působící ve Společenstvu kominíků ČR, při soudním projednávání smrtelných případů konstatují v nejednom případě, že příčinou smrti při požárech a otravách plynem je nekvalitní provedení kontroly nebo revize spalinové cesty, Dovolujeme si Vám doporučit, abyste v případě nabídek hromadné kontroly a čištění spalinových cest  důkladně prověřili  odbornou způsobilost osob nabízejících tyto služby. Můžete k tomu použít – jak internetové diskuze spotřebitelů, tak internetové stránky Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz nebo tel. 602 285 022. Současně dáváme na zvážení, zda neinformovat občany vaší obce o vzniklé situaci.

S pozdravem

 

 

                                                                                                           Emil Morávek

                                                                                                                prezident

                                                                                                 Společenstvo kominíků ČR

 
Naši partneři / spolupracujeme
Počítadlo návštěv