logo kominictvi  label kominictvi

- Provádím pravidelné kontroly spalinových cest dle zákona č. 320/2015 sb., dále pak revize spalinových cest u rekonstrukcí, před uvedením do provozu - pro kolaudace, při výměnách spotřebičů a při přechodu na jiná paliva, při podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě a po vyhoření komína. Samozřejmostí je čištění komínů, kouřovodů, sporáků, kotlů i kamen. Prohlídky komínů a kouřovodů endoskopem, měření úniku CO v kotelnách, bytech a rodinných domech. Dále pak nabízím měření tahu, indikaci zpětného toku (úniku) spalin u plynových spotřebičů i návrhy a výpočty spalinových cest v novostavbách a u rekonstrukcí.

 

- Jsem oprávněn provádět kontroly ústředních zdrojů tepla - stacionárních kotlů na pevná paliva podle zákona č.201/2012 sb., K tomuto úkonu je dobré, aby si majitel nemovitosti připravil technickou dokumentaci od daného spotřebiče, nebo jeho identifikační štítek. Bývá vylepen na spotřebiči, nebo vložen v dokumentaci.

Tyto kontroly smí provádět pouze osoby odborně způsobilé, které jsou vyučené v oboru kominík, nebo topenář a zároveň i držiteli oprávnění k těmto úkonům. Pokud Vám bude tato služba kýmkoli nabízena, buďte obezřetní a požadujte předložení všech těchto dokladů odborné způsobilosti včetně dokladů totožnosti k porovnání. Předejdete tak případným problémům.

- Zajistím opravy komínového zdiva, komínových lávek a komínových hlav, výměny komínových dvířek půdních i sklepních, opravy a osazování kouřovodů a zděří, vložkování, klempířské práce, stavby i rekonstrukce komínů u spolehlivých firem a odborníků.

 

K REVIZI spalinové cesty při kolaudaci novostavby, nebo při rekonstrukci, je nutno umožnit přístup ke komínu od jeho paty až po vyústění nad střechou a připravit k posouzení následující doklady:

  • projektovou dokumentaci
  • technickou dokumentaci ke spotřebiči
  • prohlášení o vlastnostech výrobku systémového komínu (certifikát dodávaný výrobcem)
  • identifikační štítek komínu (dodán výrobcem)
  • identifikační data zhotovitele - stavitele

REVIZE spalinových cest je specifický úkon a je často mylně médii, neodbornými firmami a laickou veřejností zaměňována za (povinnou) kontrolu spalinových cest. Revize je pro fyzické a právnické osoby povinná pouze ve výše uvedených případech. (kolaudace, vyhoření komína atd). Pro trvale užívané - stávající spotřebiče, napojené na stávající spalinové cesty je dle zák. 320/2016 sb. povinná KONTROLA, nikoli REVIZE.

Jsem členem:

                        

Klempířské práce - vložkování komínů pro plynná, pevná a kapalná paliva, výroba kouřovodů, zděří, kouřových rour a T-kusů:

Josef Januš    tel: 732 386 250

TOPENÁŘSKÉ práce, montáž kotlů - pan NEUSCHL Horst, tel: 723 467 168

                                                         pan SOVA Pavel, tel: 605 545 438 + servis kotlů BAXI, PROTHERM, DESTILA atp.

                                                         pan BERNÁT, tel: 604 924 502 + servis kotlů JUNKERS

 Zednictví - pan BICAN, tel: 739 034 446

                    pan PLUSKAL, tel: 604 718 125

                    stavba zděných a montáž kovových komínů pan PINTA Martin + kamnařství - odkaz níže

             

 Spolupracuji s renomovanou kamnářskou firmou pana Pinty

pinta

Stavíme komínové systémy:

ciko

 

almeva

 

 Moje firma používá a doporučuje plynové kotle

baxi

 


 

 

 

 
 

  

Naši partneři / spolupracujeme
Počítadlo návštěv