logo kominictvi  label kominictvi

Ceník všech kominických služeb je nastaven tak, aby zohlednil různorodost přístupu ke komínovým tělesům, způsoby a namáhavost jejich čistění a je také ovlivněn výškou, průměrem a způsobem stavebního profilu tělesa. Přihlíží se  především k druhu paliva, zákonnému počtu povinných kontrol a čištění. U většiny nestandartních úkonů je cena stanovena smluvně.

Čištění komínů lokálních topidel, ústředních zdrojů vytápění + výběr tuhých částic do 2025 cm2 - 300,- kč - 400,- kč  (bez rozdílu paliv)

Čištění komínů nad 2025 cm2 prolézáním - 450,- kč -  650,- kč  (tuhá paliva)

Kontrola kotlů ústředního vytápění na pevná paliva dle zákona č.: 201/2012 sb; 300,- až 600,- dle typu spotřebiče.

Kontrolní zpráva o stavu a funkčnosti spalinové cesty dle zákona 320/2016 - 300,- kč s platností na jednu spalinovou cestu a jeden kalendářní rok. V případech, kdy užívá zákazník více komínů se cena sčítá a reguluje jako množstevní sleva. Jedná se o předepsaný tiskopis přesně definovaný zákonem a prováděcí vyhláškou a žádný jiný dokument není přípustný !!! (v odkazu předkládám pouze ilustrační vzor k porovnání zákazníkem - barevný logotyp SKČR není podmínkou)

 


 

Revize spalinové cesty s technickou zprávou - cena smluvní. Revizi spalinové cesty smí provádět pouze odborně způsobilá osoba - revizní technik spalinových cest, který je držitelem platného certifikátu o vykonané národní zkoušce.

 


 

Čištění lokálních topidel, kouřovodů, kotlů (do 50 kw) a sporáků - cena smluvní

Čištění kotlů nad 50 kw (průmyslových) včetně kouřových kanálů a komínů - cena smluvní

Cestovné účtuji dohodou a pouze pro individuální objednávky.

 

Kliknutím na ikonu zobrazíte informce HZS občanům

 
Naši partneři / spolupracujeme
Počítadlo návštěv